Hörselhjälpmedel

Ungefär 1,6 miljoner svenskar lider av nedsatt hörsel. För den som förlorat hela eller betydande delar av hörseln kan ett implantat höja livskvaliteten väsentligt. Ju tidigare hörselnedsättningen upptäcks desto effektivare kan den behandlas. Många ser hörselimplantat som en av de största tekniska landvinningarna i modern tid. Det är hittills den enda produkt som kan ersätta ett mänskligt sinne.

Hörselhjälpmedel

Det finns flera olika typer av hörselimplantat beroende på typen av hörselproblem

Cochleaimplantat (CI) lämpar sig för personer med svår till total förlust av hörseln men som ändå har en fungerande hörselnerv. Genom att stimulera hörselnerven med elektriska impulser återskapas hörseln. Implantatet består av en tunn, mycket böjlig elektrod som opereras in i hörselsnäckan. Bakom örat fästs sedan en ljudprocessor, som påminner om en hörapparat men som har både mikrofon och sändare.
Läs mer om implantatsystemet SYNCHRONY från MED-EL »

Mellanöreimplantat passar användare som inte får den hjälp de önskar av en konventionell hörapparat, men som ändå inte hör så dåligt att de ordineras ett cochleaimplantat (CI). I likhet med ett CI opereras en mjuk, böjlig elektrod in i mellanörat.
Därefter fästs en yttre ljudprocessor utanpå huden. Till skillnad från ett CI stimuleras hörselnerven med mekaniska istället för elektriska vibrationer.
Läs mer om VIBRANT SOUNDBRIDGE från MED-EL »

EAS (Elektrisk Akustisk Stimulering) är en lösning för den som har svårt att höra högfrekventa ljud, vilket även kallas partiell dövhet. Ett EAS-hörselimplantatsystem förenar teknologierna hos ett cochleaimplantat med konventionella, digitala hörapparater och stimulerar innerörat både akustiskt och elektriskt. Därmed kan örat uppfatta toner med både hög och låg frekvens samtidigt, precis som vid normal hörsel.
Läs mer om EAS-systemet från MED-EL »

Benledningsimplantat passar vid ensidig dövhet, mixade hörselskador eller för personer med ledningshinder i örat som inte kan behandlas med vanliga hörapparater. Om den naturliga ljudvägen till innerörat är blockerad är det nämligen möjligt att skapa ljud med hjälp av huvudets skallben. Ett benledningsimplantat opereras in i skallbenet och en ljudprocessor utanpå huden tar sedan emot ljudvågorna. MED-EL erbjuder två olika benledningslösningar beroende på typ av hörselnedsättning. Det ena systemet kallas BONEBRIDGE som är en implantatslösning, och det andra kallas ADHEAR och är en icke implanterbar benledningslösning.
Läs mer om benledningsimplantatet BONEBRIDGE från MED-EL »

Läs mer om ADHEAR från MED-EL här »

Vill du veta mer?

Läs mer på www.medel.com/se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

0