Om hørselsimplantat

Omtrent 850 000 nordmenn lider av hørselstap. For de som har mistet alle eller vesentlige deler av hørselen, kan et implantat øke livskvaliteten betraktelig. Jo tidligere hørselstap oppdages, desto mer effektivt kan det behandles.

Mange ser cochleaimplantat (CI) som et av de største teknologiske fremskritt i moderne tid. Det er så langt den eneste teknologien som kan erstatte en menneskesans.

Om hørselsimplantat

Det finnes flere forskjellige typer av hørselsimplantater

Cochleaimplantat (CI) er egnet for personer med alvorlig til totalt tap av hørsel, men som har en fortsatt fungerende hørselsnerve. Ved å stimulere nerve i sneglehuset direkte med elektriske impulser gjenskapes hørsel. Implantatet har av en tynn, meget fleksibel elektrode som blir innført i sneglehuset.
Bak øret sitter en audioprosessor, som ligner et høreapparat, men som både har mikrofoner og sender.
Her kan du lese mer om cochleaimplantatsystemet SYNCHRONY fra MED-EL »

Mellomøreimplantat er for personer som ikke har opplevd noen forbedring med tradisjonelle høreapparater, eller som ikke kan bruke dem av medisinske grunner. Dette er ofte tilfelle ved permanent hørselstap etter mellomørekirurgi eller når høreapparater ikke kan brukes på grunn av kronisk betennelse i øregangen (dvs. ekstern otitt). Vibrant Soundbridge kan være en effektiv løsning i tilfeller med mild til alvorlig sensorineuralt hørselstap samt ved mekaniskt eller blandet hørselstap.
Les mer om mellomøreimplantatsystemet VIBRANT SOUNDBRIDGE fra MED-EL her »

EAS (Electric Acustic Stimulation) er en løsning for dem som framdeles kan høre de lavfrekvente lydene men som har problemer med å høre høyfrekvente lyder. Dette er også kjent som delvis døvhet. Et EAS hørselsimplantatsystem kombinerer teknologien fra et cochleaimplantat (CI) med et digitalt høreapparat og stimulerer det indre øret både akustisk og elektrisk. Dermed hører øret både høye og lave frekvenser samtidig, akkurat som ved normal hørsel.
Les mer om SYNCHRONY EAS Systemet fra MED-EL her »

En benledningsimplantat egnes for personer med mekanisk eller kombinert hørselstap. Et mekanisk eller kombinert hørselstap hindrer at lyden ledes inn den naturlige banen gjennom det ytre øret og mellomøret til det indre øret. Med et benledningsimplantat overføres lydbølgene via beinledning direkte til det indre øret, der de behandles som vanlig lyd. MED-EL tilbyr to forskjellige benledningsløsninger avhengig av hørselstapet. Et av systemene heter BONEBRIDGE som er en implantatløsning, det andre systemet heter ADHEAR og er en ikke-implanterbar benledningsløsning.
Les mer om BONEBRIDGE fra MED-EL her »

Les mer om ADHEAR fra MED-EL her »

Vil du vite mer?

Les mer på www.medel.com/no

Abonner på vårt nyhetsbrev:

0