HearPeers Club är MED-EL Nordics forum för alla med intresse för frågor om hörsel och hörselområdet. Bli medlem, så kan du bli delaktig i sammanhang för att kunna få, dela och sprida information samt få möjlighet till stöttning och hjälp att gemensamt lyfta frågor.

HearPeers har också ett mentorprogram där du komma i kontakt med någon av våra mentorer som själva har hörselimplantat. Fråga dem om allt från hur det är att leva med hörselimplantat i stort till praktiska tips i vardagen.

Anmäl dig till HearPeers Club.

HearPeers

Anmälan till HearPeers Club

0