Om høreimplantater

Omtrent 800.000 danskere har problemer med hørelsen. For dem som har mistet hørelsen helt eller delvist, kan et implantat øge livskvaliteten betragteligt. Jo tidligere et høretab opdages, jo mere effektivt kan det behandles.

Mange ser et Cochlear Implantat (CI) som et af de største teknologiske fremskridt i nyere tid. Det er så vidt vides den eneste teknologi, der kan erstatte et menneskes sans.

Om høreimplantater

Der findes flere forskellige typer af høreimplantater

Cochleaimplantat (CI) er beregnet til personer med alvorligt eller totalt høretab, men som har en velfungerende hørenerve. Ved at stimulere nerverne i sneglehuset (Cochlear) direkte med elektriske impulser genskabes hørelsen. Implantatet består af en meget tynd og fleksibel elektrode, som indføres direkte i sneglehuset (Cochlear). Bag øret sidder så audioprocessoren, der ligner et høreapparat, men som opfanger lyd, omdanner denne til impulser som overføres via en spole til selve implantatet.
Læs mere om implantatsystemer SYNCHRONY fra MED-EL »

Mellemøreimplantat er for personer som ikke har oplevet nogen forbedringer ved brug af traditionelle høreapparater eller som ikke kan gøre brug af disse grundet medicinske årsager. Dette kan være tilfælde med permanent høretab, mellemøre kirurgi eller når et almindeligt høreapparat ikke kan bruges på grund af kronisk betændelse i øregangen (dvs. Ekstern otit). Vibrant Soundbridge kan være en effektiv løsning i tilfælde med mild til alvorligt sensorineuralt høretab, samt ved mekanisk eller blandet høretab.
Læs mere om VIBRANT SOUNDBRIDGE fra MED-EL »

EAS (Elektrisk Akustisk Stimulering) er en løsning for dem, som kun hører de lavfrekvente lyde, og som har problemer med at høre de højfrekvente. Dette fænomen er også kendt som delvis døvhed. Et EAS høreimplantatsystem kombinerer teknologien fra et Cochlear Implantat (CI) med et digitalt høreapparat, og stimulerer hermed det indre øre både akustisk og elektrisk. Derved hører øret både de høje og lave frekvenser samtidig, præcis som ved normal hørelse.
Læs mere om EAS-systemer fra MED-EL »

Benforankret høreimplantat er til brug for personer med mekanisk eller kombineret høretab. Et mekanisk eller kombineret høretab forhindrer, at lyden ledes ind i den naturlige bane gennem det ydre øre via mellemøret til det indre øre. Med et benforankret høreimplantat overføres lydbølgerne via kraniet direkte til det indre øre, hvor lyden behandles som almindelig lyd. MED-EL tilbyder to forskellige benledningsløsninger afhængigt af høretab. Et af systemerne hedder BONEBRIDGE og er en implantat løsning, det andet systemet kaldes ADHEAR og er en ikke-implanterbar benledningsløsning.
Læs mere om det benforankrede implantatatet BONEBRIDGE fra MED-EL »

Læs mere om vedhæftningen af MED-EL her »

Vil du vide mere?

Læs mere på www.medel.com/dk

Abonner på vores nyhedsbrev:

0