Lär dig hur du klarar konversationer bättre

 In Nyhet

Har du någon gång hört någon säga  “kommunikationen bröt samman”? Kommunikation involverar ett fungerande utbyte av information mellan två eller flera personer. En sammanbrott i kommunikationen kan vara frustrerande, trots att den ofta helt enkelt beror på skillnader i hur vi kommunicerar och lyssnar.

Om du har ett hörselimplantat, och upplever sammanbrott i kommunikationen så kan din motivation att engagera dig i andra personer minska. Förmågan att kommunicera kanske är den viktigaste anledningen till att du valt att använda ett hörselimplantat. Följande aspekter kan vara de viktigaste skälen till varför du valt att använda dig av ett hörselimplantat. Följande aspekter kan hjälpa dig förstå varför en interaktion misslyckades och hjälpa dig hantera dessa sammanbrott emellanåt.

Personers sätt att kommunicera reflekterar oftast deras personlighet. Om du är en självsäker och utåtriktad person, kan detta visa sig i en mer högljudd och mer entusiastisk interaktion. En vaksam och nervös person kanske använder en lägre röst och mjukare sätt att kommunicera. Att identifiera personligheterna kan hjälpa dig att hantera dina interaktioner med dem. Till exempel, om du vet att du kommer tala med någon som har en en låg röst, behöver du välja en miljö med mindre bakgrundsbuller så du hör lättare. En plats med färre visuella distraktioner kommer dessutom bättre möjliggöra att du kan ge personen din fulla uppmärksamhet.

Sätt att kommunicera

Identifiera först det sätt du kommunicerar på. Du kan få hjälp av din hörselrehab-specialist, vänner, och familjemedlemmar om du är osäker. Vi tenderar att använda oss av tre sätt att kommunicera: passiv,  aggressiv,  och bestämd.

  • Passiva konverserare vill undvika interaktioner för de känner att de inte kan upprätthålla konversationer och väljer att undvika dessa sammanbrott genom att undvika diskussioner. Om de inte fysiskt kan undvika diskussionen, förblir de passiva genom hela konversationen och bidrar minimalt. Nya lyssnare (som just fått ett hörselimplantat), kan vara  passiva konverserare eftersom de fortfarande lär sig lyssna till talade budskap och behöver längre tid på sig att bearbeta en fråga. Välj konverstionspartners som är stödjande i dina försök att lyssna och som ger dig tid att bearbeta frågor, instruktioner och detaljerade historier för att bygga upp ditt självförtroende.
  • Aggressiva konverserare vill gärna dominera konversationerna så de kan ta kontroll över hur informationen utbyts. Konversationspartners kan känna att dessa personer överkompenserar för att undvika sammanbrott i kommunikationen och det kan kännas som de är aggressiva i sin konversation. Många personer med hörselimplantat använder denna form av konversation. Det är ofta pga att de oroar sig för att de inte kommer höra eller förstå den fråga eller historia de får del av. Det kan kännas enklare att ta kontroll över en konversation hellre än att den du kommunicerar med tror att du ignorerade deras fråga eller missade kärnan i deras historia. Om du kommunicerar med någon som använder detta sätt att kommunicera på, identifiera varför de dominerar konversationen och stötta denne genom att välja en tystare lyssningsmiljö. Att hålla en konversation mellan fyra ögon kan också hjälpa personen att koncentrera dig på det talade budskapet och möjliggöra tvåvägskommunikation.
  • Bestämda konverserare vill gärna involveras fullständigt i konversationer. Använd en rad proaktiva och positiva strategier för att överbrygga sammanbrott i kommunikationen. Hörselrehabiliteringen bör erbjuda strategier för att hjälpa dig i riktning mot att kunna vara en bestämd konverserare med familj och i en vidare umgängeskrets.

Sätt att lyssna

Sätt att lyssna beror starkt på varför du vill lyssna på en särskild grupp eller person. De tre typerna av sätt att lyssna på är: innehålls-orienterad, person-orienterad, och handlings-orienterad2,3.

  • Innehålls-orienterad lyssning fokuserar på att lyssna på innehållet i konversationen, dvs  ‘vad’ eller ‘varför’ i konversationen. De flesta av dina interaktioner kommer vara generella diskussioner som regelbundet byter ämne och kommunikationspartner. Det kan vara svårt att spåra dessa ämnesbyten i bullriga miljöer och med fler än en kommunikationspartner. Om du är en nybliven lyssnare, kan det hjälpa att ha en partner eller vän som identifierar och förstår när du missar en nyckelfråga eller byte av ämne och snabbt kan hjälpa dig ‘komma i kapp’ genom att repetera några detaljer eller en fråga.
  • Person-orienterad lyssning fokuserar på personerna i syfte att lära känna en person bättre, dvs ‘vem’ i konversationen. Vi använder ofta det här sättet att lyssna när vi träffar en person för första gången. Du kanske vill använda en uppsättning frågor för att lära dig mer om någon såsom att ta reda på om de har barn, var de bor och vad deras jobb innebär. Att ställa frågor i den ordningen kan hjälpa dig uppmärksamma svaren då du kommer ha ett hum om vad för slags information personen kommer att ge dig.
  • Handlings-orienterad lyssning  fokuserar på de handlingar som presenteras i diskussionen, dvs ‘hur’ i konversationen. Om du engagerar dig i den här typen av kommunikation, kan det vara till hjälp att be deltagarna lista alla beslut som fattas eller att upprätta ett protokoll över diskussionen. Till exempel, om du planerar en picknick så be om en lista på vad du behöver ta med.

 

Lär känna ditt eget sätt att kommunicera och lär dig vilket sätt att lyssna som krävs för varje interaktion. Detta kan hjälpa dig välja ändamålsenliga strategier om du upplever ett sammanbrott i kommunikationen.

Om du inte börjat titta på kommunikationen i din hörselrehabiliteting, så uppmuntrar vi dig att diskutera strategier du kan använda dig av, som en del av din träning.

Referenser:
1. Tye-Murray, N., & Witt, S. (1996). Conversational moves and conversational styles of adults cochlear implant users. Journal of the Academy of Rehabilitative
2. Audiology, 29, 11–25.Barker, L.L. (1971). Listening Behavior. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall
3. Watson, K.W. and Barker, L.L. (1995). Listening Styles Profile. Amsterdam: Pfeiffer & Company

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

0